Přejít k hlavní navigaci

 


 

Poď študovať do ZvolenaSTREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ponúka v školskom roku 2016/2017 žiakom, ktorí nastúpia do 1. ročníka v študijnom odbore 3336 M drevárstvo a nábytkárstvo okrem príležitostí na kvalitné vzdelanie a získanie praxe aj  výsledkové štipendium, ubytovanie a celodennú stravu zdarma.
 


Škola úzko spolupracuje s Nadáciou Kronospan a spoločnosťou Bučina DDD vo Zvolene, ktoré sa zaviazali, že 25 žiakom preplatia náklady počas celého 4-ročného štúdia. Zároveň vytvoria podmienky pre získanie 
 

 • •    praktických skúseností vo výrobnej prevádzke spoločnosti a
 • •    jazykových zručností (angličtina, nemčina/3 hodiny týždenne) v jej tréningovom centre Kronovision.

 


Podrobnejšie informácie ohľadne prijímacieho konania na strednú školu sú k dispozícii u výchovných poradcov na základných školách.

 

 


Kritériá na priznanie polročného finančného príspevku 50 eur za prospech, dochádzku a správanie sa žiaka:
 

 • •    žiak bude mať z odborných predmetov (strojníctvo, náuka o materiáli, technológia, základy elektrotechniky
        a automatizácie, technické kreslenie, informatika v odbore, technické cvičenia, konštrukčné cvičenia, odborná prax) 
        a vybraných všeobecno-vzdelávacích predmetov (cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia) priemer lepší,
        resp. minimálne na úrovni 2,0 za polrok školského roka;
 •  
 • •    žiak nevymešká viac ako 50 vyučovacích hodín za polrok školského roka (cca 7 vyučovacích dní);
 •  
 • •    správanie žiaka bude v súlade s hodnotením veľmi dobré (1).

 

 

 

Kritériá na priznanie finančného príspevku na ubytovanie a celodennú stravu pre žiaka ubytovaného v školskom internáte Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene (ďalej len internát):
 

 • •    miesto bydliska ubytovaného žiaka je vzdialené 40 km a viac od sídla školy;
 • •    ubytovaný žiak dodržiava školský poriadok pre internát.

 

 

ĎALŠIE VÝHODY ŠTÚDIA VO ZVOLENE 

 

Okres Zvolen je už vyše 50 rokov považovaný za centrum drevospracujúceho priemyslu na Slovensku. Ak Ťa baví práca s drevom a chceš sa v budúcnosti venovať výrobe nábytku a prvkov do interiéru, na jednom mieste získaš množstvo príležitostí pre svoju budúcnosť. Kvalitné štúdium, jazykové zručnosti, šancu na zamestnanie v nadnárodnej spoločnosti aj možnosť pokračovať na vysokej škole, ktorá má v tomto odbore dlhoročnú tradíciu. 
 

 

ODPORÚČANÉ WEBSTRÁNKY PRE ĎALŠIE INFORMÁCIE:

•    Kronospan Foundation: http://kronospanfoundation.org/what-we-do/education/
•    Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene: http://sosdrev.edupage.org
•    Spoločnosť Bučina DDD: www.bucina-ddd.sk

 
Nenechajte
si nič ujsť!
E-mailové informacie
o novinkách a akciových ponukách v našom sortimente.
Zaregistrujte sa!