Ukončenie a kolaudácia II. etapy investičného procesu

Rekonštrukcia výrobnej haly na výrobu DTD
Inštalácia kontinuálneho lisu Contiplus na výrobu DTD
Výstavba výrobnej haly na lamináciu DTD a expedičnej haly
Inštalácia 3 KT lisov na lamináciu DTD
Rekonštrukcia administratívnej budovy
Celková rekonštrukcia prípravy triesok, infraštruktúry, rozvodov energií, kanalizácie
Vybudovanie biologickej čističky odpadových vôd
Inštalácia a implementácia moderných informačných systémov: skladový on–line systém RELAG s 3D vizualizáciou, systém mostových váh určený na váženie kamiónov, evidenčný systém na evidenciu pohybu osôb
Druhý ročník Dňa otvorených dverí pri príležitosti ukončenia II. etapy investičného procesu
Apríl 2008 – založenie spoločnosti KronoVision, s.r.o., ktorá zastrešuje činnosti služieb interného auditu, ako aj tréningové a školiace služby pre zamestnancov nadnárodnej skupiny Kronospan

Rok 2008

Rok 2007

Realizácia II. etapy investičného procesu

Realizácia investičnej akcie „Modernizácia výroby drevotrieskových dosák“

Rozšírenie výrobného areálu, výrobnej činnosti a začiatok II. etapy investičného procesu

Odkúpenie celého výrobného areálu, vrátane administratívnej budovy
Prevzatie výroby lepeného dreva
Prvý deň otvorených dverí pre širokú verejnosť, pri príležitosti 60. výročia založenia spoločnosti Bučina vo Zvolene

Rok 2006

Rok 2005

Ukončenie a kolaudácia I. etapy investičného procesu

Ukončenie a kolaudácia investičnej akcie „Modernizácia prípravy, sušenia a triedenia triesok“
Inštalácia druhej impregnačnej linky

Začiatok novodobého investičného procesu – I. etapa

Začiatok investičnej akcie „Modernizácia prípravy, sušenia a triedenia triesok“

Rok 2004

Rok 2003

Stabilizácia a optimalizácia procesov spoločnosti

Prechod od štátneho k súkromnému vlastníctvu podniku

2. apríl 2003 – založenie spoločnosti Bučina DDD, spol. s r.o. (výroba DTD vrátane laminácie a impregnácie)
17. október 2003 – vstup zahraničného investora a začlenenie spoločnosti Bučina DDD, spol. s r.o. do nadnárodnej skupiny
Kronospan

Zmena vlastníctva

Prechod od štátneho k súkromnému vlastníctvu podniku

Rok 1995

Roky 1947 – 1990

Rozvoj výroby a technický vývoj spoločnosti

Máj 1947
prvenstvo v poreze guľatiny pásovými pílami v ČSR
1949
odštartovanie výroby drevotrieskových dosiek (DTD) v objeme 15 tis. m3/rok
prvá výroba na svete z hľadiska spracovania tvrdých listnatých drevín, hlavne buka
50. – 80. roky
požiar, ktorý zničil takmer celé výrobné zariadenie DTD (1953)
postupné dobudovanie nových prevádzok a získanie rozhodujúceho vplyvu vo viacerých sortimentoch na domácom slovenskom trhu, ako aj podielu na zahraničnom trhu
80. roky
výstavba novej linky na výrobu DTD

Rozvoj priemyslu a povojnovej ekonomiky

28. január 1946 – vznik spoločnosti Bučina, a.s.
9. máj 1946 – začiatok výstavby závodu

Rok 1946