Jednou z priorít našej spoločnosti je ekologické zmýšľanie. Využívanie drevného rezidua a jeho zušľachťovanie je súčasťou nášho výrobného procesu. V oblasti nákupu sa naša spoločnosť zaujíma o nasledovné suroviny: pilina, štiepka, odrezky, vláknina a hranolky na výrobu lepeného dreva. Jednotlivé suroviny musia byť vhodné na technologické spracovanie a musia spĺňať parametre uvedené vo všeobecných dodacích podmienkach. Potenciálnym dodávateľom ponúkame dlhodobú a stabilnú spoluprácu budovanú na vzájomnej dôvere a upevnenú kvalitným servisom. Obchodné podmienky našej spoločnosti pre dodávanie jednotlivých surovín sa nachádzajú tu>>