Kronospan foundation

kronospan scholarship
885

The Kronospan Foundation sponsors one student per year with a full scholarship to complete a 4 year Bachelor's degree at America's #1 school for…

964

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ponúka v školskom roku 2016/2017 žiakom, ktorí nastúpia do 1. ročníka v študijnom odbore 3336 M drevárstvo a nábytkárstvo…

searching for the leaders of tomorrow
872

Príležitosť pre jedného z vašich študentov získať titul B.Sc v USA, plne hradená nadáciou Kronospan Foundation

603

Príležitosť pre jedného z vašich študentov získať titul B.Sc v USA, plne hradená nadáciou Kronospan Foundation