Kronospan foundation

searching for the leaders of tomorrow

Príležitosť pre jedného z vašich študentov získať titul B.Sc v USA, plne hradená nadáciou Kronospan Foundation

Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ,
nadácia Kronospan Foundation bola založená v roku 2011 globálnym výrobcom veľkoplošných materiálov na báze dreva, spoločnosťou Kronospan (www.kronospan-worldwide.com). Naše poslanie, vízia a hodnoty sú zakotvené v hlavných princípoch spoločnosti, pričom sa zameriavame na reinvestície zdrojov do miestnych komunít a podporovanie trvalo udržateľného rozvoja. Chceme venovať zvláštnu pozornosť tomu, o čom sa domnievame, že je morálnym základom zdravej spoločnosti – ochrana a zachovanie nášho prírodného prostredia ako aj poskytnutie nevyhnutných vzdelávacích príležitostí pre deti, aby boli v živote úspešné.

Jedným z našich hlavných záväzkov je Kronospan štipendium, prostredníctvom ktorého ponúkame každý rok príležitosť jednému nádejnému mladému človeku získať bakalársky titul na Babson College, USA. Samozrejme nadácia Kronospan Foundation pokryje všetky predmetné náklady počas štyroch rokov štúdia, vrátane školného, ubytovania, učebníc, zdravotného poistenia a dopravy do a z USA.

Babson College (www.babson.edu) sa nachádza vo Wellesley, Massachusetts, len 20 km od Bostonu. Je uznávaná ako jedna z top 20 obchodných študijných programov v USA za 15 po sebe nasledujúcich rokov, študentov prijíma na základe veľmi prísnych kritérií, pričom študenti patria k najtalentovanejším na svete. Babson College vzdeláva vodcov, ktorých náš svet potrebuje najviac: tých, ktorí dokážu predvídať a navigovať zmenu, porozumieť globálnym perspektívam a motivovať tímy so spoločným cieľom.

Spoločnosť Kronospan a nadácia Kronospan Foundation sú hrdé, že môžu pracovať so silným partnerom, akým je Babson College pri vzdelávaní a školení budúcich vodcov. Od začiatku štipendijného programu v roku 2011 sme boli poctení, aby sme poslali troch veľmi šikovných a nádejných kandidátov na Babson College, Claudiu Ogrezeanu (Rumunsko), Kamila Altintasoglu (Rumunsko) a Lizavetu Litvinava (Bielorusko).

Študenti žiadajúci o toto štipendium budú musieť preukázať vynikajúce akademické výsledky a pravdepodobne budú absolvovať štúdium ako najlepší zo svojho ročníka. Okrem toho by mali mať za sebou prax v zastávaní vedúcich pozícií a venovať čas zlepšovaniu svojich komunít. V rámci tohto programu budú študentom ponúknuté letné a zimné pracovné stáže v spoločnosti Kronospan, ktoré začnú po prvom roku a umožnia študentovi získať pozíciu v zamestnaní v rámci spoločnosti po dokončení štipendia. Spoločnosť Kronospan a Babson College hľadajú motivovaných mladých ľudí s podnikateľským duchom, ktorí sa nechajú inšpirovať príležitosťou študovať na jednej z najprestížnejších univerzít sveta, budú utvárať sociálne kontakty s inými vynikajúcimi študentmi a jedného dňa pozitívne prispejú k rozvoju svojich komunít.

Nadácia Kronospan Foundation s potešením ponúka príležitosť prihlásiť sa do tohto programu študentom vašej školy. Dúfame, že budete zdieľať naše nadšenie a podporíte štipendium vo vašej školskej komunite.

Pre žiadosť o štipendium (zápis na jeseň 2016) musia študenti najneskôr do 28. augusta 2015 vyplniť a zaslať všetky požiadavky súvisiace so žiadosťou na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Detailné informácie nájdete v priložených požiadavkách žiadosti.

V záujme získania dodatočných informácií, navštívte, prosím, našu webstránku www.kronospanfoundation.org alebo nás kedykoľvek kontaktujte.

Miestna kontaktná osoba a kontaktné informácie:

Iveta Kompišová
Training & Development Manager
Kronovision s.r.o.
Lučenecká cesta 1335//21
Zvolen
Tel +421 45 5301 223
Mobil +421 905 663 949
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

S pozdravom,

Oana Bodea

Riaditeľka nadácie Kronospan Foundation

 

Požiadavky týkajúce sa žiadosti:

Prijímací proces na Babson je veľmi náročný. Počas cyklu žiadostí 2013/2014 dostala College viac ako 6 000 žiadostí, pričom mohla ponúknuť len 500 miest pre prvý ročník. Od svojich medzinárodných študentov, ktorí tvoria 27% študentov očakáva Babson, že budú patriť medzi Top 5-15% zo svojho ročníka a že získali hodnotenia A-/B+ (alebo zahraničné ekvivalenty) počas svojho štúdia.

Táto žiadosť je na cyklus 2015/16 Kronospan štipendia, čo znamená, že študent začne študovať na Babson v septembri 2016.

V záujme prihlásenia sa na Kronospan štipendium pošlite, prosím, nižšie uvedené materiály na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 28. augusta 2015.

- životopis

- vysvedčenie zo strednej školy (výpis známok)

- odporúčací list od učiteľa alebo zamestnávateľa

- prezentačnú esej

Predložte esej v rozsahu 250 slov alebo viac, ktorá nám pomôže lepšie vás pochopiť ako jednotlivca. Môžete si vybrať z opisu významného momentu alebo osoby vo vašom živote, zážitku, ktorý zmenil váš náhľad na svet alebo talentu, či vlastnosti, ktorou disponujete, ktoré by oživili našu komunitu.