Bučina DDD, spol. s r.o. je najväčším výrobcom surových drevotrieskových dosák, laminovaných drevotrieskových dosák a lepeného dreva na Slovensku

Vďaka niekoľkým desaťročiam drevárskej výroby vo Zvolene a spojeniu so silným partnerom získavame potenciál, ktorý nám poskytuje viaceré konkurenčné výhody:

  • skúsenosti našich zamestnancov a know – how nadnárodnej skupiny Kronospan;
  • vedecko – personálnu základňu Technickej univerzity vo Zvolene;
  • výhodnú geografickú polohu mesta Zvolen v centre Európy;

V našich prevádzkach kladieme dôraz na šetrné výrobné a pracovné postupy priateľské k životnému prostrediu.

Zameriavame sa na inovácie výrobného procesu s cieľom ponúkať zákazníkovi vysoko kvalitné výrobky. Využívame najmodernejšie softvérové a logistické riešenia, čím zvyšujeme svoju flexibilitu a pružne reagujeme na požiadavky trhu a vývoj v drevospracujúcom priemysle.