profil spoločnosti Bučina DDD

Nadväzuje na tradíciu drevárskej výroby vo Zvolene, kde na území súčasného závodu bola v roku 1946 založená spoločnosť Bučina a.s.

V roku 2003 sa stala súčasťou nadnárodnej skupiny Kronospan, jedného z najväčších a najvýznamnejších výrobcov veľkoplošných aglomerovaných materiálov na báze dreva v Európe. V súčasnosti je Bučina DDD najväčším výrobcom drevotrieskových dosák na Slovensku.

Majetkovým vstupom zahraničného investora sa odštartovali viaceré investície, vďaka ktorým sa zvolenský závod premenil na jednu z najmodernejších prevádzok na výrobu drevotrieskových dosák v Európe. Od roku 2003 spoločnosť investovala viac ako 150 mil. eur (5 mld. Sk) do modernizácie výroby, rekonštrukcie výrobných hál, vybudovania nových inžinierskych sietí, ciest a biologickej čističky odpadových vôd. Rekonštrukciou administratívnej budovy došlo k vybudovaniu moderného tréningového centra pre nadnárodnú skupinu Kronospan. Najaktuálnejšou plánovanou investíciou je inštalácia najmodernejšej dostupnej technológie UTWS na sušiarne, v predpokladanej výške približne 50 mil. eur.

Predajný sortiment spoločnosti tvoria surové a laminované drevotrieskové dosky, masívne lepené dosky, MDF dosky, HDF dosky, OSB dosky, pracovné dosky a impregnované fólie. Viac ako 70 % svojej výroby Bučina DDD exportuje prevažne do európskych krajín.

Spokojnosť zákazníka spoločnosť garantuje vďaka:

- výrobe kvalitných výrobkov na moderných technológiách,
- konkurenčným cenám vďaka vysokej produktivite,
- krátkym dodacím termínom,
- pružnému prístupu ku požiadavkám zákazníka.

Bučina DDD v súčasnosti zamestnáva 265 pracovníkov, čo predstavuje nárast o 80 pracovných miest od roku 2003. Ekonomický prínos spoločnosti je v regióne viditeľný nielen cez vytvorené pracovné miesta a modernizáciu výroby, ale aj podporu rôznych vzdelávacích a športových projektov a spoluprácu s Technickou univerzitou a mestom Zvolen.

Výpis z obchodného registra.